ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด Young-D startup Ideation bootcamp & contest  ณ งาน Money Expo 2019 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2019

เนื่องจากโครงการ U.REKA ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนจากธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยการบริหารการจัดการของ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด โดยทางเราร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 10 แห่งในประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น 1 มหาลัยเครือค่าย จะจัดการประกวด Young-D startup Ideation bootcamp & contest  ณ งาน Money Expo 2019 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2019

โดยทาง U.REKA ต้องการติดต่อหากลุ่ม Startup ของทางมหาลัย ที่อยู่ในขั้น Midstage  มี  Prototype หรือ Business Model  มาร่วมการแข่งขันที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 โดยผู้ชนะได้รับเงินรางวัล พร้อมสัมภาษณ์ลงในนิตยสาร การเงินการธนาคาร โดยมีรายละเอียด ดังแนบ (คลิก) หรือสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.moneyexpo.net/