สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97 (4) ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97 (4) ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Default.aspx หรือ (คลิก) สอบถามโทร.02 207 3599 ต่อ 348