มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 The 7th Burapa University International Conference on Interdisciplinary Research

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 The 7th Burapa University International Conference on Interdisciplinary Research ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี  ดูรายละเอียดและส่งบทความวิจัยได้ที่ http://www.buuconference.buu.ac.th/ สอบถามโทร.0 3874 799, 0 3810 2222 ต่อ 2561-2562