สวก. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://www.arda.or.th/(ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2579-7435 ต่อ 3219 (สุภา)