เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอเชิญส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอเชิญส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ดูรายละเอียดได้ที่ (คลิก)

กำหนดส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 15 เมษายน 2562

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-716-6556,02-7166961/081-985-2669/089-257-2880