วช. ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0” ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.thailandresearchexpo2019.com/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2561 2445 ต่อ 603, 610