มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค (Regional conference) และระดับชาติ (National conference) ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค (Regional conference) และระดับชาติ (National conference) ครั้งที่ 10 (The 10th ASEAN C+l+J symposium on business management research) ในหัวข้อ “ธุรกิจร่วมมือ ร่วมใจ นวัตกรรม ก้าวไกลยั่งยืน Advancing Business Partnership for Innovation and Sustainability” ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ex-mba.buu.ac.th/con2019/con2019.html  สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-3839-4900 ต่อ 123 หรือ 135