สวพ.มก.ร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะวิทยาศาสตร์ มก. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 53 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 53 ปี ในวัน 8 มีนาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน