สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nrct.go.th/news/register-tre2019 

หรือ http://researchexpo.nrct.go.th/web2019/