สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย สอบถามเพิ่มเติมที่ นายสุทัศ แจ้โพธิ์ อีเมลล์ : arm_nb080@hotmail.com หรือ เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/arm.red.94