สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nstda.or.th/nac/2019/ สอบถามโทร.0 2564 8000