มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 The 6th Ratchasuda International Conference on Disability 2019 “Creating a World of Opportunities for All”

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 The 6th Ratchasuda International Conference on Disability 2019 “Creating a World of Opportunities for All” ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rs.mahidol.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2889 5315-9