มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระกับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระกับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ๔้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2019/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-423-9401-6 มือถือ 098-556-3776