สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์ “บริการของกลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง-สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์ “บริการของกลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง-สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ” โดยเปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริการศึกษาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Line ID : @fpo6193d สอบถามเพิ่มเติมโทร.081-5407304