คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 (Kasetsart University Veterinary International Conference 2019) ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://ku-vic.com/kuvic/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-797 1900 เบอร์ภายใน 1102