มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ขอประชาสัมพันธ์โครงการรางวัล “เสม อวอร์ด”

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ขอประชาสัมพันธ์โครงการรางวัล “เสม อวอร์ด” โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sem-foundation.org/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2260-0229 หรือ 08-1933-1900