มหาวิทยลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยลัยบูรพา กำหนดจัดการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 “ความพลิกผันของศาสตร์มนุษย์และสังคมในยุคดิจิทัล” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-3810-2337, 0-3810-2344