สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants 2019) ภายใต้โครงการ Newton Fund

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ Royal Society (UK) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants 2019) ภายใต้โครงการ Newton Fund อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ของ Royal Society ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2562 (15.00 UK time) หรือ  https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-mobility-grants/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02 278 8200