มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 ณ ห้องสุขวิช รังสิตพล (ชั้น3) ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://docs.google.com/forms/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.045 643600 ต่อ 9411, 9412