สวพ.มก.แสดงความยินดีแก่นักวิจัยคนเก่ง มก.ได้รับรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่นักวิจัยคนเก่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ  นักวิจัยที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

  • ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้รับรางวัลประเภทวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น เรื่องการใช้สารสกัดชาเขียวปราศจากคาแฟอีนร่วมกับการออกกำลังกายแบบสมัครใจป้องกันโรคอ้วนลงพุงในหนูอ้วนจากอาหารไขมันสูง
  • ดร.ศรัณย์ พรหมสาย และนายฐาปกรณ์ ชุมพล สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง ผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้าวไทยเสริมโปรไบโอติค
  • ผศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ สังกัดภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้รับรางวัล TWAS สาขาชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์