มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (TRIP) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องพีโอนี่ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้ที่ 081-912-0213 โทรสาร 02-354-4261 E-mail: Yanika.ak@gmail.com

-เอกสารเพิ่มเติม