สถาบันการพลศึกษา ขอเชิญส่งบทความนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9

สถาบันการพลศึกษา ขอเชิญส่งบทความนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการกีฬาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://ipeconference.com/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.038 054218