สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4”

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4” ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันการเรีนนรู้เพื่อปวงชน ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089-0367221

-เอกสารเพิ่มเติม