มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 (The 7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research) ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.buuconference.buu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 3874 799, 0 3810 2222 ต่อ 2561-2562