บริติช เคานซิล ประเทศไทย เปิดอบรมหัวข้อ Persuasive Proposal, Presenting with Impact และ Academic Collaboration

บริติช เคานซิล ประเทศไทย เปิดอบรมหัวข้อ Persuasive Proposal, Presenting with Impact และ Academic Collaboration เป็นการอบรม 3 วัน โดยจะจัดขึ้น 4 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึง กรุงเทพมหานคร สงขลา เชียงใหม่ และขอนแก่น โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.britishcouncil.or.th/programmes/education/unlock-your-potential สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2014 2212, 065 520 5971