มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวเรื่อง “Global Digital Society: Impacts on Humanities and Social Science” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/registration/index.php สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-74-28-6657