นวัตกรรมการฆ่าเชื้ออาหารและเครื่องดื่ม ด้วยระบบการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้าแบบการไหลต่อเนื่อง

นวัตกรรมการฆ่าเชื้ออาหารและเครื่องดื่ม ด้วยระบบการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้าแบบการไหลต่อเนื่อง (Continuous flow ohmic heating system) สามารถใช้แทนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในระบบ UHT ได้ คิดค้นโดย ผศ.ดร.ปิติยา กมลพัฒนา Pitiya Namwonk Kamonpatana ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร @คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (Kasetsart University) ซึ่งคว้า 2 รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews

 

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา