นางสาวธัญพร เต็งสุทธิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์

นางสาวธัญพร เต็งสุทธิวัฒน์ Thanyaporn Tengsuttiwat มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (Kasetsart University) ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ ผลงานวิจัยเรื่อง Cloning and expression of a hybrid polyketide synthase-nonribosomal peptide synthetase (PKS-NRPS) from Menisporopsis theobromae BCC 4162 involved in the 2-pyridone biosynthesis ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Agriculture and Natural Resources 2018 ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINes #KURDINews

 

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา