สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018

Green Library-🌳-🌳-ห้องสมุดสีเขียว ไม่ใช่การปลูกต้นไม้สีเขียว ทาสีเขียว แต่ต้องเขียวที่ใจ ตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
🌱🌲🌰🌳🌴🌵⛅☁🌁💧🌈☀🌿🌾🌽🌺
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018
🏆🏆🏆🏆ประเภท อาคารควบคุม🏆🏆🏆🏆

 

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา