ศ.น.สพ.ดร. สถาพร จิตตปาลพงศ์ ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ 2559

👉การทำงานวิจัยเป็นพื้นฐานของอาชีพอาจารย์👈นี้คือคำพูดของ ศ.น.สพ.ดร. สถาพร จิตตปาลพงศ์ (Sathaporn Jittapalapong) #ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559 และ รางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดีบที่ 3 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา