คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง ความเป็นไปได้ของแมลงเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “ความเป็นไปได้ของแมลงเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับสัตว์” ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องบรรยาย 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://vet.ku.ac.th/vv2018/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-7971900 ต่อ 1102