สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th ICADA 2019-SISS

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 8 ปี 2019 The Eighth International Conference on Advancement of Development Administration 2019 – Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 8th ICADA 2019-SSIS) ในหัวข้อ “The Multidisciplinary Edge in the Disruptive World” ระหว่างวันที่ 23 – วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icada2019.nida.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2727 3325-6