สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีเอนไซม์สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีเอนไซม์สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/integratedhrd/benz2019-1 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2644 8150 ต่อ 81889