สกว. เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยทาง สกว.ได้จัดให้มีทุนสนับสนุน “โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (Intrnational Research Network: IRN)” ขึ้น ผู้สนใจดาวนืโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://irn.trf.or.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2278-8280 (คุณณภาภัช)