โดมแสงนวลระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน

โดมแสงนวลระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน
🌞 🌝 🌇 🏡 🏢 🌳 🌈 🌺 ☀ 🍁 🌿 🌻 ⛅
ผลงานวิจัยของ อาจารย์ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ติดตามชมได้ในรายการ #KURDINews #รายการKURDINwes #kurdinews

 

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา