สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสำหรับการทำงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสำหรับการทำงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ทางอีเมลล์ bunbunict@gmail.com หรือโทร.02-610-5330