อ.ดร.ศรัณย์ พรหมสาย ได้รับรางวัล Platinum Award

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โปรไบโอติก📣ต้นทุนต่ำ📣 ทำอย่างไรให้ได้เชื้อจุลินทรีย์สดในปริมาณมาก 🏆🏆🏆🏆 อ.ดร.ศรัณย์ พรหมสาย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัล Platinum Award🏆🏆🏆🏆 ในงาน “การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรม บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ” ครั้งที่ 2 💸💰💲💹 . . .ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา