มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญส่งบทความวิชาการและวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญส่งบทความวิชาการและวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร ราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) โดยมีกำหนดออกในเดือน มกราคม พฤษภาคม และ กันยายน ของทุกปี โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://jap.mju.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-873618