สวพ.มก. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการดังต่อไปนี้