มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5″ ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://runirac2018.pbru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมที่ 032 493277