สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย ส่งข้อมูลผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบ Infographic

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ อาจารย์/นักวิจัย ได้ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าจำนวนมาก  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ ซึ่งปัจจุบัน สื่อต่างๆ นับว่ามีอิทธิพลและสามารถเข้าถึงผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว สื่อ Infographic เป็นอีกสื่อที่มีความน่าสนใจของกราฟิกและสี ดูแล้วเข้าใจง่ายชัดเจนในเวลารวดเร็ว และเป็นสื่อที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    จึงได้ดำเนินการจัดทำการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบ  Infographic  โดยจัดกลุ่มเป็น  4  กลุ่ม  ดังนี้    1. Agriculture    2. Environment   3. Food and Biotechnology  4.Scienceand Technology

จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์/นักวิจัย ส่งผลงานวิจัยของท่าน เพื่อนำมาจัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบInfographic โดยมีรายละเอียดดังนี้               1.ข้อมูลผลงานวิจัย (.docx) เช่น เนื้อหา คุณสมบัติ การประยุกต์ใช้ ประโยชน์ เทคโนโลยีที่ใช้ สถานะการจดทะเบียน หน่วยงานที่ให้ทุน        (ไม่เกิน 1500คำ) 2.รูปประกอบงานวิจัย (.jpg) 3.รูปถ่ายอาจารย์/นักวิจัย (.jpg)

สามารถส่งผลงานวิจัยได้ที่ 

https://docs.google.com/forms/d/1QY1FkBXaWNxK1XCQTxKzM0LwDsTKLJ19ZtI847L4WpE/edit?usp=sharing

ตัวอย่างผลงานวิจัย

https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=46129

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

น.ส.พรรณปพร วานิชเอี๋ยวสกุล

โทร. 094-1488119

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย