วช. ขอเชิญเข้าร่วมงาน “CEO FORUM : สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่” และร่วมรับฟังการเสวนา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมงาน “CEO FORUM : สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่” และร่วมรับฟังการเสวนา ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://www.pynx.net/ceoforum/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2561 2445 ต่อ 515-519