สาระสำคัญน่ารู้เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน อย. (กลุ่มประเภทอาหาร)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษเดี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน อย. โดยผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่มีประสบการณ์มาให้การบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “สาระสำคัญน่ารู้เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน อย. (กลุ่มประเภทอาหาร)” วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องทวี ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (Kasetsart University)