สมาคมสารพิษจากเชื้อรา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา

สมาคมสารพิษจากเชื้อรากำหนดจัดประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติสารพิษจากเชื้อราและความมั่นคงของอาหาร “The 3rd International Conference of Mycotoxicology and Food Security (ICM 2019)” ภายใต้หัวข้อ “The merits driving to refurnish food and feed security” ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์ม (ดังรายละเอียดด้านล่าง) สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-797-1900 ต่อ 4501 และ 4504 (คุณนิตยา แจ้งโพธิ์นาค)

-ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ

-ใบสมัครสมาชิก