กระทรวงใหม่: โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย

กระทรวงใหม่: โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย #เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (เครือข่าย RUN) #ResearchUniversityNetwork