จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยและกิจกรรมวิชาการ ประจำปี 2562

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย ของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยและกิจกรรมวิชาการ ประจำปี 2562  ได้แก่
– ทุนวิจัยเพื่อไปวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี (International Scholar Exchange Fellowship – ISEF) ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี
– ทุนวิจัยภายในประเทศ (Internal Research Fund) ระยะเวลา 1 ปี

โดยสามารถส่งใบสมัครได้ถึง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
* ทั้งนี้ โปรดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุน ฯ มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป *

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย ฯ (Asia Research Center)
 ชั้น 16 อาคารจามจุรี 10
 0 2218 3203

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :
 http://www.arckfas.chula.ac.th