สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่นที่ 3

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” (Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program รุ่นที่ 3 : Solution by Design) ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 16,500 บาท ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.knit.or.th/web/2018/08/riii3/ ภายใน 21 กันยายน 2561 สอบถามโทร.094-9519645