วช.ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานในการวิจัยของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานในการวิจัยของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 สอบถามโทร.0 2561 2445 ต่อ 603