วช.ขอเชิญร่วมการเสวนา เรื่อง “ประเมินผลการวิจัย : ก้าวสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาสู่ Thailand 4.0”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561″ ( Thailand Research Expo 2018 ) ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
ในการนี้ วช. ได้จัดให้มีเวทีเสวนา เรื่อง “ประเมินผลการวิจัย : ก้าวสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาสู่ Thailand 4.0″ ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2561 2445 ต่อ 527, 503, 504, 505