มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคกลาง) ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคกลาง) ครั้งที่ 4 เรื่อง “ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา” ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://www.surdi.su.ac.th/ สอบถามโทร.034-254066 Line : SURDISU เบอร์ 098-5467893